Produkter   » PYTT

PYssligaTräningsTillfällen

Arbetsböcker med en pedadogisk pyttipanna av ämnesövergripande färdighetsträning för ännu inte läsande. Böckerna finns i stegrande svårighetsgrad: Lila, Magenta, Cyan och Orange och har sin utgångspunkt i utforskande, nyfikenhet och lust att lära enligt Lgr11 och Lgrsä11.

PYTT - Cyan - 7762-510-0

PYTT Cyan är den tredje boken i vår serie med ämnesövergripande arb...
39,00   (41,34)

PYTT - Lila - 7762-508-7

PYTT Lila är den första boken i vår serie med ämnesövergripande arb...
39,00   (41,34)

PYTT - Magenta - 7762-509-4

PYTT Magenta är den andra boken i vår serie med ämnesövergripande a...
39,00   (41,34)

PYTT - Orange - 7762-511-7

PYTT Orange är den fjärde boken i vår serie med ämnesövergripande a...
39,00   (41,34)