Produkter   » Lycko » Svenska » Produkt

Läs med Lycko 2 - 7762-247-5


Det andra av två Lyckohäften för den tidiga läsinlärningen.

Bok 2 har fokus på konsonanter och här återfinns även kort vokal. Konsonantför-
bindelser förkommer mer frekvent i bok 2.

Avslutningsvis i bok 2 återfinns två övningar med blandade ord och även ord med ljudstridigheter. Detta för att kunna introducera bokstäverna c, w och x.

I varje övning är de två sista orden av lite svårare karaktär jämfört med de tio första. Eftersom det då enbart finns två möjliga svar kvar blir det en lagom utmaning.

Innehåller 32 sidor och 14 övningar och är i formatet 14x26 cm.

Används tillsammans med Lyckokassett Prima. Art.nr: 7762-201-7 som köps separat här.

Smakprov ur boken går att hitta här.

 

Passar för:
Lgr11 och Lgrsä11: Svenska och Svenska som andraspråk - Läsa och skriva

 


Artnr: Benämning: Pris (exkl.moms): Pris (inkl.moms): Antal:
7762-247-5 Läs med Lycko 2 - 7762-247-5 67,00/st 71,02/st

Tillbaka